5 grudnia 2015 roku po raz pierwszy w naszym lokalu odbyło się XVI Integracyjne Spotkanie Wigilijne
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA
w Stróży.

Wszystkich gości i uczestników Spotkania powitał Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja” – Pan Piotr Kurek.
W spotkaniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Pan Jarosław Szlachetka. Oprócz tak ważnego gościa obecni na tym spotkaniu byli: Wójt Gminy Pcim – Pan Piotr Hajduk, Przewodniczący Rady Gminy Pcim – Pan Stanisław Bzowski, oraz Vice-Przewodnicząca – Pani Józefa Hajdas, radni powiatu myślenickiego – Pan Bolesław Pajka i Pan Piotr Dziadkowiec. Obecny był również ks. Dziekan Wiesław Hajto, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach – Pan Piotr Gofroń, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pcimiu – Pan Michał Hodurek, Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu – Pani Małgorzata Parszywka i pracownicy tego Ośrodka. Dyrektorowie Szkół – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży – Pani Małgorzata Mika i zastępca – Pan Dyrektor Eugeniusz Woliński, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Stróży – Pan Maciej Kłeczek.

Na spotkaniu obecni byli sponsorzy Stowarzyszenia: Pani Małgorzata Węgrecka – przedstawicielka firmy REMAK-Krak z Krakowa, Pan Jan Jaśkowiec – z firmy Ferma Drobiu w Trzemeśni, Pan Andrzej Pietrzak – z firmy Przewóz Osób Bus w Stróży, Państwo Ewa i Józef Wątor z firmy „Konik” w Stróży, Pan Jacek Karpierz – z firmy Usługi Remontowo-Budowlane w Stróży, Pan Janusz Wątor – z firmy Majster Jan.

Pan Jarosław Szlachetka, Poseł na Sejm RP przypomniał, że Stowarzyszenie pełni istotną rolę w integracji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Pcim i jest jedyną tego typu organizacją w tej gminie, stąd też wskazał na potrzebę dalszego wsparcia jej działań, zarówno ze strony darczyńców, jak i instytucji. Następnie przemawiali: Pan Stanisław Bzowski i Pan Piotr Gofroń, którzy podkreślali ważną rolę, jaką pełni Stowarzyszenie zarówno w życiu samych osób niepełnosprawnych zrzeszonych w tej organizacji, jak i w działalności gminy i powiatu. Wszystkim uczestnikom Spotkania błogosławieństwa udzielił ks. Dziekan Wiesław Hajto.

Kolejnym punktem Spotkania było wspaniała inscenizacja o Bożym Narodzeniu w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebuni. Mali aktorzy byli świetnie przygotowani, z dużym przejęciem i zaangażowaniem przedstawiali swoje role. Inscenizacja była okraszona muzyką, śpiewem i tańcami, a dzieci w pięknych, krakowskich strojach prezentowały się naprawdę wspaniale.

 

 • CSC_0499
 • DSC_0835
 • DSC_0889
 • DSC_0436
 • DSC_0558
 • DSC_0782
 • DSC_0807
 • DSC_0815
 • DSC_0808
 • DSC_0816
 • DSC_0819
 • DSC_0826
 • DSC_0825
 • DSC_0828
 • DSC_0397
 • DSC_0888
 • DSC_0880
 • CSC_0509