Historia

Historia Pcimia sięga 1351 roku, kiedy to za panowania Kazimierza Wielkiego krakowski książę Leszek Biały sprowadził pierwszych osadników na ten teren. Powierzył on czeskiemu rycerzowi Nedanowi, w zamian za jego zasługi 100-łanowy obszar lasów nad rzekami Rabą i Suchą. Początkowo wieś nosiła nazwę Nedanowa Wola. Nedan dołączył do gminnej pieczęci lwa z ogonem do góry zadartym, który to znajdował się w herbie królestwa czeskiego. Rycerz zmienił nadaną przez króla nazwę Nedanowa Wola na Pcim, ponieważ Nedan miał w Czechach dobra, które nosiły nazwę Pscim. Za trud osadzenia wsi, Nedana wynagrodzono sześcioma ogrodami, ośmioma łanami ziemi, łąką zwaną Lubień oraz wolnością polowania i dochodami od wyroków sądowych.

Od tych wydarzeń minęło kilka wieków, a na tej pięknej ziemi, która kiedyś należała do Nedana, powstał nasz obiekt – restauracja, sala bankietowa i hotel. Wiemy na pewno, iż żaden rycerz nie powstydziłby się wyprawić swej uczty weselnej u nas!